<< برنامه های شورای عالی صنایع دریایی کشور>>
 
 •  کاهش تصدی گری دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی د رحوزه دریا
 •  بازنگری واصلاح قوانین در جهت بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع و مشکلات طرحهای کارآفرینی دریایی
 •  ایجاد سازو کار های اجرایی جهت اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در صنایع و امور دریایی
 •  اختصاص منابع مالی برای تکمیل طرحها و پروژه های نیمه تمام و حمایت از طرح ها و پروژه های جدید دریایی
 •  نهاد سازی با ظرفیت سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان برای امور دریایی در دولت بصورت متمرکز و مستقل
 •  اعمال سیاست های تشویقی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و بین المللی در حوزه دریا
 •  کنترل و کاهش آلاینده های دریا و ساحل و توسعه زیرساخت های زیست محیطی
 •  توسعه بازار و افزایش ظرفیت ساخت  شناورها  و سازه های فراساحل
 •  توسعه بازار و افزیش ظرفیت خدمات تعمیرات کشتی و ورود به بازار اسقاط کشتی
 •  افزایش سهم بازار ناوگان داخلی از مجموع واردات و صادرات کشور و حمل و نقل بین المللی دریایی
 •  توانمند سازی پیمانکاران و مشاورین فعال در حوزه دریایی
 •  توسعه و بهبود صنایع و خدمات جانبی ساحل و دریا 
 •  توسعه بنادر کشور با تمرکز بر ترمینال های کانتینری و ایجاد بنادر خشک در حمایت از بنادر اصلی کشور
 •  ورود به بازار حمل محمولات  شیمیایی و گازی (LPG,LNG  )
 •  توسعه صنایع بهره برداری از معادن ، منابع و ذخایر دریا و ساحل
 •  توسعه زیرساخت های صید و صیادی و پرورش آبزیان در جهت گسترش صادرات محصولات غذایی دریایی
 •  تقویت و تحکیم روابط منطقه ای با کشورهای همجوار  ساحلی در جهت بهره برداری اصولی از منابع مشترک انرژی و پروتینی دریایی
 •  توسعه مراکز آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در امور صنایع دریایی
 •  تقویت جایگاه امور دریایی در قوای مققنه و قضائیه
 •  توسعه سوخت رسانی و خدمات موردنیاز به کشتی های عبوری در منطقه دریای عمان و خلیج فارس
 •  ایجاد جاذبه های تفریحی ، توریستی و ورزشی در سواحل و جزایر
 • توسعه حمایت های بیمه ای از کلیه امور جاری در حوزه دریایی کشور