معرفی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور

شکل گیری و ایجاد دبيرخانه شوراي عالي صنایع دریایی کشور:

با ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور و براساس تبصرة (1) مادة (2) آیین نامه اجرایی قانون، پس از تشکیل شورای عالی صنایع دریایی کشور، رئيس دبيرخانه شوراي عالي، در مهرماه سال 1387 با حکم دبير شوراي عالي(وزير صنايع و معادن) منصوب گرديد و بدين ترتيب دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي فعاليت‏هاي خود را آغاز نمود.در این راستا كميسيون راهبري، كارگروه‏هاي تخصصي، گروه‏هاي ويژه تشكيل شده و تركيب اعضاي كميسيون راهبري و كارگروه‏هاي تخصصي شوراي عالي مشخص شده و جلسات آن برگزار می‏ شود. همچنین دستورالعمل‏هاي اجرايي و شرح وظايف دبيرخانه شوراي عالي تدوين گردیده است.

توسط : admin | تاریخ : 1394/06/18 | نظرات