قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
آيين نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
  الحاق ماده (11) به آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي
دستورالعمل ماده ( 4) آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
  تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی که به استناد ماده (9) قانون آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387 به تایید رئیس محترم جمهور رسیده.
مصوبه 47911/17944 مورخ 91/02/04
مصوبه 48161/246041 مورخ 91/12/12
مصوبه 48161/245859 مورخ 91/12/12
مصوبه 116952 مورخ94/09/05
   
  قانون دریایی ایران
قانون اصلاح قانون دریایی ایران
آئین نامه کارهای دریایی ایران - کلیات
آئین نامه کارهای دریایی ایران - مصالح